Jacek Meller - fotografik

Pasjonat fotografii ambitnej, wyjątkowej, wrażliwej i spontanicznej.Posiadam uprawnienia fotografa liturgicznego